CONTACT US

HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY

OFFICE OF RESEARCH

Address: Rr. Jordan Misja, Tirana - Albania

Phone: +355 4 24 19 200

Fax: +355 4 24 19 333

e-mail: [email protected]